top of page


Jesaja 30:15

In rust en inkeer ligt jullie redding

in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht


J.L. Borges - naar Johannes 1:14

Deze bladzij zal niet minder raadselachtig zijn

dan die van Mijn heilige boeken,

of dan die andere, steeds herhaald

door monden die niet weten.

En die geloven dat ze van een mens zijn,

geen duistere spiegels van de Geest.

Ik Die ben, Die was en Die zal zijn,

verwaardig mij opnieuw tot taal,

die tijd is en embleem.

Wie met een kind speelt speelt met iets

vertrouwds en raadselachtigs;

Ik wilde spelen met Mijn kinderen.

Ik woonde onder hen, verbaasd, vertederd.

Door toedoen van een wonder

werd ik merkwaardigerwijs geboren uit een schoot.

Ik leefde in betovering, gekerkerd in een lichaam

en in de deemoed van een ziel.

Ik leerde het geheugen kennen,

een munt die nooit hetzelfde is.

Ik leerde de hoop en de vrees kennen

die twee gelaten van de onzekere toekomst.

Ik leerde de wake en de slaap en de droom kennen,

de onwetendheid, het vlees,

de logge labyrinten van de rede,

de vriendschap tussen mensen,

de raadselachtige liefde van de hond.

Ik werd bemind, begrepen, geloofd en hing aan een kruis.

Ik heb de kelk tot op de bodem leeggedronken.

Ik zag met eigen ogen wat ik nooit eerder zag.

De nacht en al zijn sterren.

Ik leerde het gepolijste, het zanderige, het ongelijke, het ruwe kennen,

de smaak van honing en van appel,

het water in het keelgat van de dorst,

de zwaarte van een metaal op de handpalm,

de mensenstem, het geluid van stappen op het gras,

de geur van regen in Galilea,

de hoge kreet van vogels.

Ik heb ook de bitterheid gekend.

Ik heb dit schrijven toevertrouwd aan een willekeurig mens;

het zal nooit zijn wat ik wil zeggen,

het zal altijd een afspiegeling zijn.

Vanuit Mijn eeuwigheid dalen de tekens neer.

Laat iemand anders, niet wie dit noteert, het gedicht schrijven.

Morgen zal ik een tijger onder de tijgers zijn

en mijn wet verkondigen aan hun oerwoud,

aan een grote boom in Azië.

Soms herinner ik me weer met weemoed

de geur die in die timmerwerkplaats hing.


J.W. Kaiser

Dat is een mens:

die steeds verliest en mislukt,

en zó God dient,

een andere weg is er niet.


Hans Korteweg

Vertrouwen komt je niet aanwaaien. Vertrouwen groeit doordat je de stem van je hart volgt.

Te midden van wat je kunt overzien en meent te kunnen beheersen, te midden van wat je

altijd hebt geloofd, is een zachte stem, bijna onhoorbaar, die jou en jou alleen aanspreekt.

Je kunt nergens op terugvallen – het is jouw leven en jouw leven is jouw kunstwerk.

Niemand heeft jouw smaak, jouw kleurgevoel.

Niemand hoort die stem zoals jij hem hoort.

Het vraagt moed om gehoor te geven en de weg te gaan die jouw weg is.

Maar als je dat doet, omdat die stem je het liefst is, verandert het landschap en blijkt het

precies bij je aan te sluiten. Dat geeft vertrouwen.


Samuel Beckett

Ever tried. Ever failed. No matter.

Try again. Fail again. Fail better.


Herman Hesse


JA ZEGGEN

Ouderdom heeft als levensfase zoals bij alle andere levensfasen een eigen gezicht,

een eigen atmosfeer en temperatuur, eigen vreugden en noden. Wij, oude mensen, met onze witte haren,

hebben net als al onze jongeren mensen onze opgaven. Die geven zin aan ons bestaan en ook een doodzieke

en stervende mens, die in zijn bed nog nauwelijks door de wereld van hier kan worden bereikt, heeft zijn opdracht,

heeft iets belangrijks en noodzakelijks te doen. Oud-zijn is een even mooie en heilige opdracht als jong-zijn;

leren sterven en het sterven zelf zijn een even waardevolle functie als iedere andere, - vooropgezet dat zij met

eerbied voor de zin en de heiligheid van het leven worden verricht. Een oud mens, die het oud-zijn, de witte haren

en de nabijheid van de dood alleen maar haat en vreest, is geen waardige vertegenwoordiger van zijn levensfase;

evenmin als een jong en krachtig mens die zijn beroep en zijn dagelijkse werk haat en probeert zich daaraan te onttrekken.

Kortom, om als oud mens tot zinsvervulling te komen en zijn opdracht recht te doen, moet men met de ouderdom en

al wat die meebrengt, akkoord gaan.

Men moet er "ja" op zeggen.

bottom of page