top of page

Mijn werk toen

Pedagogisch en psychologisch werk

Ik werkte vroeger met het oorspronkelijkste volk dat ik ken: zeer jonge kinderen.

Wat zij in huis hebben, stimuleerde mij om sociale pedagogiek te gaan studeren.

Ik raakte daarna net zo geboeid door wat zich tussen volwassenen afspeelt en ik

werd na een omscholing, waaronder organisatiekunde, personeelsconsulent.

Weer later volgde ik de opleiding toegepaste integrale psychologie (ITIP).

In die opleiding heeft de relatie tussen mensen, zowel in hun persoonlijk leven

als in hun werk, een belangrijke plaats.

Privé en werk ging ik steeds meer ervaren als onlosmakelijke sferen.

Wel van elkaar te onderscheiden maar niet te scheiden.


In mijn werk met verslaafden aan middelen en gedrag, zag ik goedwillende mensen

die werden gekweld door onvermogen en onmacht, komen tot persoonlijk

levensvertrouwen.

Mijn werk nu

Geestelijk werk

Nu ben ik met hen die opbreken uit heel veel dat was. Met mensen in de ouderdom.

Zij zijn het oorspronkelijkste volk dat ik ken. Ik ben recent werkzaam geweest als geestelijk verzorger

in een verpleeghuis. De bewoners zijn lichamelijk beperkt, dement of hebben niet-aangeboren hersenletsel. Mannen en vrouwen die van het vroegere vervreemden om open te worden voor het nieuwe. Ida Gerhardt noemt oud zijn een ‘nieuw vermogen’ dat vraagt om beaamd te worden.

Op wat voor manier dan ook.


Ik ben werkzaam als gastvoorganger, betrokken bij diverse religieuze vieringen en daarnaast als ouderenpastor verbonden aan een kerkelijke gemeente.


Tenslotte ben ik werkzaam in de vrijwillige terminale thuiszorg en het hospice en begeleid ik bijeenkomsten voor nabestaanden.


bottom of page